بانک مرکزی نباید خود منبع و منشاء بروز مشکل در اقتصاد باشد. رابرت لوکاس***اصطلاح اقتصاد سیاسی هم از اقتصاد سیاسی اولیه و هم از آنچه علم اقتصاد رایج به معنای نئوکلاسیکی آن دانسته می‌شود، متفاوت است. کلارک*** کشاورزان، تولیدکنندگان و تجار عوامل اصلی پیشرفت اقتصادی هستند. این تجارت آزاد با آزادی مالکیت و رقابت است که کشاورزان، تولیدکنندگان و تجار را وا می دارد تا بازارها را گسترش دهند. آدام اسمیت

      

iranelect

قوا در یک خط قرار گیرند؛ سایه سنگین قدرت در فساد

رکورد فساد اقتصادی تنها در ایران شکسته شد

رکوردهای فساد مالی تنها در میان ایرانیان جابجا شده است و این خود نشان دهنده حوزه گسترده فساد در کشوری است که شعار مبارزه با آن همواره از سوی مقامات ارشد سر داده به گوش مردم رسیده است.
اقتصاد سیاه
بودجه 8 درصدی آسیب های اجتماعی در برابر بودجه 40 درصدی گسترش فرهنگ دینی
معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری متولی آسیب های اجتماعی است

بودجه 8 درصدی آسیب های اجتماعی در برابر بودجه 40 درصدی گسترش فرهنگ دینی

یکی از مهمترین نقاط ضعف شهرداری، تعریف آسیب های اجتماعی است. با توجه به عملکرد دوازده ساله ی شهرداری میتوان دریافت که از دید این مجموعه آسیب اجتماعی صرفا پدیده ای است که مبلمان شهری را خدشه دار کند.
گزارش اقتصاد سیاسی ازناتوانی در دیدن بدهکارانی که بیش از حد بزرگ شده اند

در ایران چند نفر باید اعدام شوند ؟

دولت ویتنام در راستای مبارزه با فساد مالی در بخش بانکداری خصوصی خود، ۵۱ فعال در این حوزه را مجازات و برخی از آنها را اعدام کرداست اگر قوانین ایران مانند قوانین ویتنام بودباید چند نفر در ایران اعدام می شدند؟