بانک مرکزی نباید خود منبع و منشاء بروز مشکل در اقتصاد باشد. رابرت لوکاس***اصطلاح اقتصاد سیاسی هم از اقتصاد سیاسی اولیه و هم از آنچه علم اقتصاد رایج به معنای نئوکلاسیکی آن دانسته می‌شود، متفاوت است. کلارک*** کشاورزان، تولیدکنندگان و تجار عوامل اصلی پیشرفت اقتصادی هستند. این تجارت آزاد با آزادی مالکیت و رقابت است که کشاورزان، تولیدکنندگان و تجار را وا می دارد تا بازارها را گسترش دهند. آدام اسمیت

      

iranelect

کد خبر: ۶۵۴۸
تاریخ انتشار: ۳۳ : ۱۳ - ۱۸ مرداد ۱۳۹۶
یادداشت؛
كارايي فعاليتهاي لجستيكي و هزينه هاي مترتب بر اين فعاليت ها نظير حمل ونقل، نگهداري و فعاليت هاي اداري مربوطه براي واحدهاي صنعتي فعال در شهرک هاي صنعتي، از جمله موضوعات مغفولي است كه بر هزينه توليد، قيمت تمام شده كالا و بازاررساني اين واحدها تاثير منفي گذاشته است.

شهركهاي صنعتي به عنوان زيرمجموعه اي از بخش صنعت و به منظور كمك به توسعه صنعتي كشور فعاليت مي کنند. يكي از كاركردهاي اين شهرک ها، فراهم کردن امكانات زيرساختي، خدماتي، بازرگاني و اداري و نظاير آن براي واحدهاي فعال در آنهاست اما كارايي فعاليتهاي لجستيكي و هزينه هاي مترتب بر اين فعاليت ها نظير حمل ونقل، نگهداري و فعاليت هاي اداري مربوطه براي واحدهاي صنعتي فعال در شهرک هاي صنعتي، از جمله موضوعات مغفولي است كه بر هزينه توليد، قيمت تمام شده كالا و بازاررساني اين واحدها تاثير منفي گذاشته است.

به گواه ادبيات جهاني، فعاليت هاي لجستيكي نظير حمل ونقل و انبارداري اغلب امكانات، مهارت و دانش ويژهاي را مي طلبند كه انجام آنها توسط خود بنگاه از يك سو هزينه هاي سرمايه گذاري و عملياتي به همراه داشته و از سوي ديگر سبب مي شود تا تمركز بنگاه از فعاليت اصلي خود منحرف شود.

يكي از رويكردهاي موثر جهت رفع اين معضل، ايجاد مراكز لجستيكي جهت ارائه خدمات لجستيكي برونسپاري شده به اين بنگاه هاست كه از سابقه اي طولانی نيز در دنيا برخوردار است. مركز لجستيكي، مجموعه اي از امكانات و زيرساخت ها در يک محدوده مكاني مشخص است كه در آن متصديان مختلف به ارائه گسترهاي از خدمات لجستيكي و خدمات پشتياني و جانبي مرتبط مي پردازند. متصديان، مي توانند مالكان يا اجاره كنندگان ساختمان ها و تسهیلات (شامل انبارها، دفاتر اداري، فضاهاي نمايشگاهي، پايانه هاي باربري و غيره) باشند. اين مراكز در طيف وسيعي از ابعاد فيزيكي و امكانات، تنوع خدمات و حتي گستره جفرافيايي ارائه خدمات، قرار مي گيرند.

امكانات لجستيكي موجود در اين مراكز، امكان بهره گيري از صرفه هاي ناشي از مقياس و خدمات يكپارچه لجستيكي با كيفيت و هزينه مناسب را براي بنگاه ها فراهم مي كند.

با این همه باید نكات كليدي همچنان در نظر گرفته شود تا براساس آن در راستای توسعه و بهبود اقدامات دردستور کار قرار گیرد.

1- بررسي هاي صورت گرفته در شهركهاي صنعتي پنج استان تهران، اصفهان، آذربايجان شرقي، خراسان رضوي و فارس نشان دهنده وجود ضعف هايي در امكانات و خدمات حمل ونقل و انبارداري و خدمات ارزش افزوده لجستيكي و پشتيباني در شهرک هاي صنعتي است كه موجب شده بنگاهها براي رفع نيازهاي لجستيكي خود عمدتاً به امكانات بيرون از شهرك ها يا به امكانات خود بنگاه اتكاء کنند. در واقع شهركهاي صنعتي فاقد زيرساختها و امكانات منسجمي هستند كه نياز بنگاه ها را به اين نوع خدمات به صورت يكجا و با كيفيت قابل قبول برطرف می کنند. بنابراين پتانسيل مناسبي براي ارائه اين خدمات از طريق ايجاد مراكز لجستيكي براي شهرک هاي صنعتي وجود دارد.

2- توسعه مراكز لجستيكي در كشور ما مقوله اي نوپا است و تجربه عملي در اين زمينه وجود ندارد. بنابراين ايجاد يكباره مراكز لجستيكي در كاملترين سطح زيرساختها و خدمات براي شهركهاي صنعتي اقدام موجهي نيست. براين اساس پيشنهاد مي شود ابتدا مطالعات پايلوت امكانسنجي و احداث يك مركز لجستيكي با امكانات پايه اي، براي شهركهاي صنعتي منتخب در يكي از استانها صورت گرفته و سپس با تكيه بر دانش بدست آمده، مطالعات امكانسنجي و احداث مراكز لجستيكي براي ساير شهرک های صنعتي در دستور كار استانها قرار گيرد.

3- يكي از عمده ترين محدوديت هاي توسعه اين نوع از مراكز، عدم وجود سازوكارهاي قانوني در رابطه با توسعه و فعاليت آنها است؛ لذا ضروري است ضوابط قانوني و اجرايي ناظر بر اين مراكز شامل تعاريف و ساختار، سازوكار حمايت هاي مالي، سازوكار مشاركت بخش دولتي و خصوصي و سازوكار نظارت بر فعاليت آنها نيز تدوين شود.

دكتر الناز مياندوآبچی

کارشناس اقتصادی - صنعتی


نام:
ایمیل:
* نظر:
دیگر رسانه ها
آرشیو