بانک مرکزی نباید خود منبع و منشاء بروز مشکل در اقتصاد باشد. رابرت لوکاس***اصطلاح اقتصاد سیاسی هم از اقتصاد سیاسی اولیه و هم از آنچه علم اقتصاد رایج به معنای نئوکلاسیکی آن دانسته می‌شود، متفاوت است. کلارک*** کشاورزان، تولیدکنندگان و تجار عوامل اصلی پیشرفت اقتصادی هستند. این تجارت آزاد با آزادی مالکیت و رقابت است که کشاورزان، تولیدکنندگان و تجار را وا می دارد تا بازارها را گسترش دهند. آدام اسمیت

      

iranelect

قوا در یک خط قرار گیرند؛ سایه سنگین قدرت در فساد

رکورد فساد اقتصادی تنها در ایران شکسته شد

رکوردهای فساد مالی تنها در میان ایرانیان جابجا شده است و این خود نشان دهنده حوزه گسترده فساد در کشوری است که شعار مبارزه با آن همواره از سوی مقامات ارشد سر داده به گوش مردم رسیده است.