بانک مرکزی نباید خود منبع و منشاء بروز مشکل در اقتصاد باشد. رابرت لوکاس***اصطلاح اقتصاد سیاسی هم از اقتصاد سیاسی اولیه و هم از آنچه علم اقتصاد رایج به معنای نئوکلاسیکی آن دانسته می‌شود، متفاوت است. کلارک*** کشاورزان، تولیدکنندگان و تجار عوامل اصلی پیشرفت اقتصادی هستند. این تجارت آزاد با آزادی مالکیت و رقابت است که کشاورزان، تولیدکنندگان و تجار را وا می دارد تا بازارها را گسترش دهند. آدام اسمیت

      

iranelect

درباره ما

از الزامات جامعه مدرن، تحقق دولت مدرن است. ساختار در هم پیچیده و غامض دولت مدرن، هرچند ظاهری ساده و مبتنی بر اصولی مشخص دارد اما برای درک وضعیت و ارائه راه حل های مربوط به آن، نیازمند تخصصی مستقل است. حاکمی توانمند و سیاست گذاری موفق، تنها با فعالیت های سیاسی و مرور روزمره اخبار حاصل نمی شود بلکه نیازمند شناخت دقیق بخش اقتصاد عمومی و خط مشی های سیاست گذاری و سیاست ورزی است. اقتصاد ایران نیز برای رسیدن به ساحل امن خود، مبری از این اصول نیست. تجویز نسخه شفابخش اقتصاد ایران، بی تردید با مباحث حکمرانی و اندیشه ای پیوندی عمیق و ناگسستنی دارد. نمی توان سودای توسعه اقتصادی را در سر پروراند اما دغدغه اصلاح ساختارهای اجتماعی و سیاسی را به گوشه ای وانهاد. از این رو ریشه مشکلات کنونی اقتصاد ایران نه از کمبود تخصص نشات می گیرد و نه از ناتوانی در درک مسائل، بلکه قلب نارسایی ها، از سیاست گذاری ها و برنامه های غیراصولی و گاه متضاد تغذیه می کند.

سایت اقتصاد سیاسی با اهتمام به همه اصول رسانه ای، رسالتی دیگر برای خود تعریف کرده و می کوشد تا با نگاهی ژرف تر به ساختارهای سیاسی اجتماعی ایران، اقتصاد کنونی را معاینه کند. بی شک نیل به این هدف نه در بازار غوغاسالاری های رسانه ای محقق می شود و نه در یافتن سمت و سویی در جولانگاه حزبی و جناحی.

سخن آخر آنکه اقتصاد سیاسی به دنبال گره کورهای ساختاری و اندیشه ای است و با هیچ کس عهد و اخوت برادری نبسته است.